Nieuwe wet privacy van kracht

Terug
4 juni 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht gegaan. Binnen de Stichting Scholengroep Primato hebben wij daarom een  nieuw informatiebeveiligingsbeleid en privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de gegevens van onze leerlingen en ouders.

privacyverklaring defintieve versie