Nieuw cultuurconvenant voor primair en speciaal basisonderwijs

Terug
16 november 2017

Op 10 november j.l. is het convenant Cultuureducatie met Kwaliteit ondertekend door wethouder Bruggink van cultuur en onderwijs en verschillende bestuurders van de scholen. Arno Lentfert (zittend) tekende voor het bestuur van Primato.

Lees meer.