Ouders

Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen.
Bij de samenwerking tussen school en ouders is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wat verwachten school en ouders van elkaar.