Klachtenregeling

Stichting Scholengroep Primato kent een klachtenprocedure die geldt voor alle openbare basisscholen in Hengelo (O), beschreven in de door Primato opgestelde gedragscode.

Het gaat om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook op onderwijskundig gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen. De meeste klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet in beeld.

we hanteren het volgende protocol:

  • U neemt eerst contact op met de leerkracht.
  • Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.
  • Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan het schoolbestuur proberen te bemiddelen.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is, dan kunt u eventueel contact opnemen met de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon voor onze stichting is Mevr. Anne Overbeek.
Zij is te bereiken onder nummer : 06-30642568 of via e-mail: anne@burooverbeek.nl

Pas wanneer ook daarna afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de commissie Onderwijsgeschillen

het adres :
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl