Leerplicht/verlof

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Lees meer

Bij de schoolleiding van de school van uw kind(eren) kunt u een verlofformulier aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties. De schoolleiding bepaalt aan de hand van de geldende wet en regelgeving of uw verlofverzoek gehonoreerd kan worden. In bepaalde gevallen kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Hengelo  ingeschakeld worden (o.a. voor advies)