CAO 2018-2019

In de cao 2018-2019 is afgesproken dat per 01-08-2019 het werkverdelingsplan wordt ingevoerd. Met de invoering van het werkverdelingsplan wordt een nieuwe vorm van taakbeleid ingevoerd. Het basismodel en overlegmodel uit de vorige cao PO komt hiermee te vervallen. Klik op de link om alvast meer te weten over het werkverdeling augustus 2019